Geovision Gv-R1352 Card Reader

ADI #:GU-R1352IP66 Model #: 520-R1352-IP66 Name #:GV-R1352 CARD READER V1.2, IP6