GeoVision GV-AS ID Key Fob, Operates at 125 kHz

ADI #:GU-EK125101 Model #: 530-EK125-000 Name #:GV-AS ID KEY FOB TYPE 125KHZ